ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

 

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು: ಡಾ|| ಅಹಲ್ಯ ಎಸ್.

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ 

ಹೆಸರು 

ಪದನಾಮ

1

ಸಂಹಿತಾ ಸಿದ್ದಾಂತ

ಡಾ|| ಆನಂದ್ ಕಟ್ಟಿ 

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

2

ರಚನಾ ಶಾರೀರಾ

ಡಾ|| ಮಮತಾ ಮೂರ್ತಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಶಿವಾನಂದ ಗಣಾಚಾರಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

ಡಾ|| ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ವಿ ಘುಳೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

3

ಕ್ರಿಯಾ ಶಾರೀರಾ

ಡಾ|| ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಪ್ಳುಣಕರ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

4

ದ್ರವ್ಯಗುಣ

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಲಲಿತಾ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಎಮ್.ಎಸ್ ವೀಣಾ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಧರಣಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

ಡಾ|| ಮಮತಾಶ್ರೀ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

ಡಾ|| ಶಿವಲಿಂಗ ಕೆ ಬೆಂಡಕಾಯಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

5

ರಸಶಾಸ್ತ್ರ & ಭೈಷಜ್ಯಕಲ್ಪನ

ಡಾ|| ಸುರೇಖಾ ಮಡಿಕೇರಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಸೀಮಾ ಎಂ.ಬಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಎ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾದವ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

6

ರೋಗನಿದಾನ

ಡಾ|| ರಂಜಿತಾ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

7

ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ

ಡಾ||  ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಹೆಚ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

8

ಅಗದತಂತ್ರ

ಡಾ|| ಎನ್.ಜಿ. ಶಿವರಾಮ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

9

ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ & ಸ್ತ್ರೀರೋಗ

ಡಾ|| ಸಂದ್ಯಾ ಕೆ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ನಿಖಿತಾ ಸಿರಿಗೆರೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

10

ಕೌಮಾರ್ಯ ಭ್ರತ್ಯ

ಡಾ|| ಸಿ.ಎಮ್.ಎಮ್ ರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

11

ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಡಾ|| ವೈ.ಎಸ್ ಜಾನಕಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಅನಂತ ದೇಸಾಯಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

12

ಶಲ್ಯತಂತ್ರ 

ಡಾ|| ಎಮ್.ಜಿ. ನರ್ಮದಾ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ವಸುದಾ ಎ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೊಸಳೆಕರ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಶಿಲ್ಪ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

13

ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ

ಡಾ|| ರತಿ ಎಸ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

   

ಡಾ|| ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್ ಪಾಷಾ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

13

ಪಂಚಕರ್ಮ

ಡಾ|| ಶೈಲಾ ಬೋರಣ್ಣವರ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು

 

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು: ಡಾ|| ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ 

ಹೆಸರು 

ಪದನಾಮ

1

ಸಂಹಿತಾ ಸಿದ್ದಾಂತ

ಡಾ|| ಶ್ರಿವತ್ಸವ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

   

ಡಾ||ವಾಸುದೇವ ಅನಂದರಾವ್ ಚಾಟೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

2

ರಚನಾ ಶಾರೀರಾ

ಡಾ|| ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ನೆಗಳೂರು

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಕ್ರಿಯಾ ಶಾರೀರಾ

ಡಾ|| ಪೋಳ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಅರುಣ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ದ್ರವ್ಯಗುಣ

ಡಾ|| ರಾಧಕೃಷ್ಣ ರಾಮ್‍ರಾವ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಸುಮನ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

5

ರಸಶಾಸ್ತ್ರ & ಭೈಷಜ್ಯಕಲ್ಪನ

ಡಾ|| ಅನುರೂಪ ಹೆಚ್.ಕೆ.

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಎನ್.ಡಿ. ಲೋಣೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

6

ರೋಗನಿದಾನ

ಡಾ|| ನಾಗೇಶ್ ಹೆಚ್ ಡಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

7

ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ

ಡಾ|| ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ವಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

8

ಅಗದತಂತ್ರ

ಡಾ|| ಆದರ್ಶ ಎಸ್ ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

9

ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ & ಸ್ತ್ರೀರೋಗ

ಡಾ|| ಸುನೀತಾ ಸಿದ್ದೇಶ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

10

ಕೌಮಾರ್ಯ ಭ್ರತ್ಯ

ಡಾ|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

11

ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಡಾ|| ರಾಜೇಂದ್ರ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಮೈತ್ರೇಯಿ 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ರಾಜು ಕುರಣೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

12

ಶಲ್ಯತಂತ್ರ 

ಡಾ|| ನಳಿನಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

13

ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ

ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಎನ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

14

ಪಂಚಕರ್ಮ

ಡಾ|| ವರ್ಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ವಿಜಯ ಮಹಂತೇಶ್ ಹೂಗಾರ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು: ಡಾ|| ಮಹಮದ್ ಗೌಸ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ 

ಹೆಸರು 

ಪದನಾಮ

1

ರಚನಾ ಶಾರೀರಾ

ಡಾ|| ವಿಶ್ವನಾ‍ಥ್ ಕೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

2

ಕ್ರಿಯಾ ಶಾರೀರಾ

ಡಾ|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೇಕುಡ ಕೆ.ಆರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು


3

ದ್ರವ್ಯಗುಣ

ಡಾ|| ಮಮತಾ ರಾವ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಾಗವತ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ರಸಶಾಸ್ತ್ರ & ಭೈಷಜ್ಯಕಲ್ಪನ

ಡಾ|| ಎನ್.ಎಮ್. ಹಂಪಣ್ಣನವರ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

5

ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ & ಸ್ತ್ರೀರೋಗ

ಡಾ|| ಆಶಾ ಹೊಸೂರ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

6

ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸ

ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

7

ಶಲ್ಯತಂತ್ರ 

ಡಾ|| ಶಶಿಧರ್ ಎಮ್ಮಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ತಾರನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳ‍್ಳಾರಿ

 

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು: ಡಾ|| ಸೈಯದ್ ಅತ್ತರ್ ಪಾತೀಮಾ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ 

ಹೆಸರು 

ಪದನಾಮ

 

ರಚನಾ ಶಾರೀರಾ

ಡಾ|| ಶ್ಯಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ದ್ರವ್ಯಗುಣ

ಡಾ|| ರಾಜಶೇಖರ ಗಾಣಿಗೇರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಯೋಗೇಶ್ ಹೆಚ್ ಗಿರಿಗಾವ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಡಿಜಿ ಕೊಲುಮೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ಲಮ್ಮ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ರಸಶಾಸ್ತ್ರ & ಭೈಷಜ್ಯಕಲ್ಪನ

ಡಾ|| ಶಂಕರ ಗೌಡ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ||  ಸುಲೋಚನಾ ರಾಥೋಡ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಕುರ್ಲೆ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ

ಡಾ|| ಸುಧೀಂದ್ರ ನವಲೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಅಗದತಂತ್ರ

ಡಾ|| ಎಸ್.ಕೆ. ಹಿರೇಮಠ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ & ಸ್ತ್ರೀರೋಗ

ಡಾ|| ಖಂಡಾಡೆ ಮನಿಷಾ ನಾಗನಾಥ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಕೌಮಾರ್ಯ ಭ್ರತ್ಯ

ಡಾ|| ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ.ಕೆ.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಡಾ|| ಮಾಧವ ದಿಗ್ಗಾವಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಪರೀಧಾ ಬೇಗಂ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಶಲ್ಯತಂತ್ರ 

ಡಾ|| ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಜೆ ಅರಕೇರಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ

ಡಾ|| ಶಶಿಕಲಾ ಬಿರಾದರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಪಂಚಕರ್ಮ

ಡಾ|| ದೊಡ್ಡಬಸಯ್ಯ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ|| ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-09-2020 10:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: AYUSH Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ (ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯುನಾನಿ ಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080